Kosár
Az Ön kosara üres

 

Weblap üzemeltető:

A weblap üzemeltetője

A TEA ÚTJA Közhasznú Egyesület

Székhely:

4032 Debrecen Hatvani I. u. 25/b

Adószám:

18992269-2-09

 

Szerzői jogok tulajdonosa:

A weblapok képi és szöveges tartalmainak szerzője és a szerzői jogok tulajdonosa Tóth Dénes és Halász Csilla.  

Weblap adminisztrátor, webmester és webdesign:

Gyöngy Dániel
Email cím: daniel:gyongy@gmail.com  

Az ettől eltérő tulajdonosokat, hivatkozásokat, közzétételi hozzájárulásokat külön jelezzük. A weboldalon közzétett más szerzőktől származó írások szerzői joga feletti felügyeletet a külső szerzők nevében is ellátjuk.

A teautja, a japantea és a puerh.hu nyitott oldalak, amire szívesen fogadjuk közzétételre külső szerzők írásait, gondolatait. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, honoráriumról, a közlés feltételeiről érdeklődjön az alábbi e-mail címen.
 

A fent felsorolt weboldalakon található információk üzleti célra semmilyen formában nem használhatók fel. Tartalmi és üzleti szolgáltatásainkról szóló referenciák elhelyezhetők könyvekben, más on-line szolgáltatásokban vagy más médiumokban, de az alábbiak kivételével sem az egész, sem pedig részei a továbbiakban nem használhatók fel, nem publikálhatók és nem terjeszthetők a fent megnevezett jogtulajdonosok előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet a teautja@teautja.hu címre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt és további felhasználás módozatát írja le.

A weboldalainkon közzétett információkat, képeket  személyes vagy oktatási célzattal kinyomtathatja és idézetként felhasználhatja azzal a feltétellel, hogy

1. nem módosítja az információt,
2. a copyright-ra való eredeti utalást (beleértve ezt a jelzetet is) minden másolaton feltünteti.

A copyright megfelelő formátuma az első bekezdésben olvasható.

A fent nevezett weboldalak tulajdonosai mindent megtettek azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak ezek  használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A weboldalt elolvasó, használó, az itt található információkat bármilyen módon felhasználó látogató tudomásul veszi a szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatunkat és annak jogkövetkezményeit.

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő

A TEA ÚTJA Közhasznú Egyesület

Székhely:

4032 Debrecen Hatvani I. u. 25/b

Adószám:

18992269-2-09

.2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A teautja.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a teautja nem használja.

A teautja.hu a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, címét, telefonszámát. Ez szükséges ahhoz, hogy rendeléseket tudjon lebonyolítani.  A megadott adatoka  rendelés kiszállításához szükségesek.  A teautja az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a teautja kizárólag kapcsolattartási célra használja.

A rendelések során keletkező levelezés is személyes adat, annak tartalmát sem a teautja, sem a felhasználó nem adhatja ki felhatalmazás nélkül harmadik fél részére.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a teautja a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Amennyiben Ön rendelést bonyolít le a honlapon, vagy támogatja egyesületünket, akár PayPal, akár más fizetési eszköz útján, a teautja kezelésébe kerülhet neve, bankszámlaszáma és a támogatás (adomány, Pártoló tagi díj stb.) átutalás ideje.

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés során nem kerül kezelésünkbe az Ön bankkártyájára vonatkozó egyik adat sem.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az A TEA ÚTJA Közhasznú Egyesület kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó által kiválasztott termékeket megrendelhesse és azok eljuthassanak hozzá, adott esetben az általa választott néven véleményezhesse a teatuja tevékenységét, hírlevelet igényeljen, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja támogatás esetén a személyes adatokat a teautja eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha arra a törvényben szabályozott módon a hatóság felszólítja.A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a teautja az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és hírlevélre regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén , vagy a teautja@teautja.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a teautja@teautja.hu e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye, kommentje, akár közösségi oldal pluginon elindított véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg társadalmi helyzetére, politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot

Az adattörléssel kapcsolatban további részletek a Felhasználási Feltételekben találhatóak.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a webhost által bérelt  24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a teautja megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a teautja@teautja.hu e-mail címre jutassa el.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

10. Megőrzés

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóktól kapott adatokat törölje. A vásárlás lebonyolítása során megadott adatokat legfeljebb 2 hónapig tároljuk, ezt követően töröljük. Ezért a vásárlónak adatait minden új vásárlás esetén meg kell adnia. A megőrzési idő letelte után nem tudunk az adatokkal kapcsolatos tájékoztatást adni.

A tea útja copyright

A teautja.hu, japantea.hu és puerh.hu oldalakon közölt képek és szövegek szerzői jog alá esnek.

Felhasználás előtt tájékozódjon honlapunkon.