Kosár
Az Ön kosara üres

Az online rendelés menete:

 

Reklamáció online teaeszköz vásárlás esetén

 

Garancia

Garanciális termékek (elektromos eszközök) esetében 24 hónapos garanciát vállalunk a kezelési és működési utasítás betartása mellett.  

Reklamáció online teavásárlás esetén

Teaboltunkban csak a legjobb minőségű teákat ajánljuk és forgalmazzuk. Vásárlás előtt kérjen inkább tanácsot, melyik az Önnek való tea. Élelmiszert (teát, édességet) sem eredeti, sem megbontott csomagolásban nem áll módunkban visszavenni.  

Törés

Amennyiben Ön törékeny árut rendelt, ritkán, de előfordulhat, hogy a kért termék szállítás közben megsérül, Ön sérülten, törötten kapja, ilyenkor a következőképpen kell eljárni.  

Kedvezmények:

Webáruházunkban igyekszünk a lehető legalacsonyabb árakkal vevőink rendelkezésére állni, ezért más online teaboltoktól eltérően nagyobb értékű megrendelések esetén sem tudjuk a szállítási költséget átvállalni. Ez vonatkozik a különleges minőségű tea eszközökre is. Visszatérő vásárlók, vagy meghatározott árucikkek körében ezt természetesen felajánljuk, de nincs olyan összeghatár, ami ezt automatikusan garantálná.  

Nagykereskedelem:

Nagykereskedelmi árlistát olyan bejegyzett partnereink (vállalkozások) részére tudunk biztosítani, akik üzletükben betartják az általunk követelt minőségi és tájékoztatási feltételeket. Egyebekben nagykereskedelmi vásárlási (összeg, mennyiség) korlátozás nincs.  

A VÁSÁRLÁS MENETE, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

 

1. Az üzletszabályzat alapfogalmai

1. Szolgáltatás: Az ealdó a jelen üzletszabályzatban írt feltételekkel jogosult internet-alapú értékesítésre, megrendelés teljesítésének és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, amely szolgáltatásokat a vevők részére az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2. Eladó:   

A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Székhelye: 4032 Debrecen

Hatvani István u. 25/B

A csomag Kőszeg és/vagy Debrecen feladóhelyről érkezik Önhöz.

1.3. Vevő: A szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

1.4. Az üzletszabályzat célja: Az üzletszabályzat célja, hogy általános jelleggel szabályozza A Tea Útja Közhasznú Egyesület, mint eladó és a vevők kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a szolgáltatás tárgyára, a szolgáltatási szerződés alapján jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, továbbá a fizetés rendjére és a szolgáltatás minőségi követelményeire.

 

2. Vásárlási feltételek

2.1 A vásárlás lehetséges módjai a következők:
- elektronikus úton, interneten keresztül a http://www.teautja.hu webcímen.
- Telefonon, faxon, e-mailben a teautja.hu oldalon közzétett elérhetőségeken.

2.2 A teautja üzletében mindenki vásárolhat, aki a rendelés során érvényes adatokat ad meg, elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti.

 

3. Regisztráció

3.1 A teautja.hu weboldalon a vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Első vásárlás során a vásárlónak meg kell adnia érvényes e-mail címét, telefonszámát, valamint legalább egy érvényes lakcímet, amire a számlát kiállítjuk. A számlázási cím ettől eltérhet.  

 

4. Rendelés és szállítás

4.1 A teautja.hu történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.
A vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.

4.2 Szállítással kapcsolatos lehetőségek:
- Kiszállítás futárral, utánvéttel, Magyar Postával vagy GLS-sel.

Futárral való kiszállítás kérése esetén a vásárolt termé(ek)et a GLS kézbesíti a megrendelő címére. A kiszállítás költsége részben vagy egészben a vásárlót terheli. Az egyes rendelési értékhatárokhoz tartozó aktuális szállítási díjakról a FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK menüpont alatt tájékozódhat. A vásárló kötelessége gondoskodni arról, hogy a csomag átvétele biztosítva legyen a megrendelésben feltüntetett és visszaigazolt helyszínen. Szállítási határidő: a megrendelés elfogadását követő naptól számított 5 munkanap.

4.3 A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléshez bekért adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért eladó felelősséget nem vállal.

4.4 Terméket külföldre csak a jöltségek előzetes egyeztetése esetén áll módunkban szállítani.

 

5. Vételár, fizetési feltételek

5.1 Számlázás
A termék mellett feltüntetett ár a fogyasztói ár, amely 27% általános forgalmi adót tartalmaz. A fogyasztói ár a szállítási költséget nem tartalmazza, az külön kerül felszámításra. A Tea Útja Közhasznú Egyesület a vásárlásról - a fogyasztói árat és a szállítási költséget tartalmazó - ÁFA alanyi mentes számlát állít ki. A számlát a telephelyen történő személyes átvétel esetén közvetlenül átadja a vevőnek, házhozszállítás esetén az alábbiak valamelyike szerint jár el:
- A kiállított számlát a csomagban helyezi el
- Az elektronikus úton kiállított számlát e-mailben küldi el a vásárló részére
- A kiállított számlát külön postai levélben küldi el a vásárló által megadott számlázási címre

5.2 Fizetés időpontja:
Házhozszállítás esetén a futárszolgálat munkatársának a termék átvételekor, személyes átvétel esetén az ott tartozkodó arra jogosult személynek készpénzben/kártyával történik.

 

6. Felelősség korlátozása

6.1 A

A Tea Útja Közhasznú Egyesület által üzemeltetett webshopban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Eladó  semmilyen módon nem felelős az alábbiakért:

- bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a teautja.hu shop akadálytalan működését és a vásárlást.
- bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
-bármely levél - függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
- bármely szoftver nem megfelelő működése.
- bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.2 Az eladó szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A teautja.hu shop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

6.3 Hibás teljesítés:
Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt eladó díjmentesen kicseréli. Ha a hibás termék cseréje azért nem lehetséges, mert a termék már kifogyott és más termékre nem kívánja cserélni, az eladó a fogyasztói árat és a szállítási költséget megtéríti.

 

7. Vásárlástól való elállás joga

7.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, a törvényben szabályzott módon és határidőn belül  a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

7.2 A vevő az áru átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

7.3 A vevő köteles az elállási jog gyakorlási szándékát az eladó felé előzetesen írásban (e-mail) bejelenteni és megadni rendelésszámát, nevét és bankszámlaszámát, amelyre a termék vételárának visszautalását kéri. Eladó a termék vételárának visszatérítését banki átutalással teljesíti.

7.4 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eladó nem köteles átvenni az utánvéttel vagy portóval visszaküldött küldeményeket.

7.5 Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

7.6 Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7.7. Az eladó az alap szállítási költséget (510 Ft) köteles visszatéríteni a vásárlónak, a gyorspostai, vagy futárszolgálat költségkülönbözetét nem.

7.8  Élelmiszert (teát, édességet) sem eredeti, kibontható, sem megbontott csomagolásban nem áll módunkban visszavenni.

 

8. Személyes adatok

8.1 A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2 Általános rendelkezések:
Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány számú rendelet előírásai az irányadók.
1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről,
2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.