Kosár
Az Ön kosara üres

Emei Shen Zhu Ye Qing zöld tea

Minden összegyűjtött erényt és jót vetíts vissza, adj át minden élőlénynek, hogy hasznukra váljon.

Emei Shan Zhu Ye Qing
Türkizzöld bambuszlevelek az Emei hegyről
 

Li Bai Tangshi V.1.
 
"Amikor meghallottam a Shui szerzetes lantját"
 
"A szerzetes Shu-ból zöld selyem lantdobozával.
Lefelé tart nyugatra az Emeiről,
Elhozta nekem húrja pendülését,
Megannyi völgy fenyő-sóhaját
Hallom a csermely tiszta kacagásában.
Hallom a jégharangok kondulásában,
És érzem a hegyek mozdulatlan sötétségében
Míg az őszi felhők betöltik az eget."
 
 
A taoista hagyomány öt, a buddhista négy szent hegységet tisztel Kínában. Ezek a helyek védőszentek, istenek lakhelyei, esetleg magának Buddhának egy-egy földi állomásaként szolgáltak. Talán ennél is fontosabb, hogy ezt követően elképesztően gazdag filozófiai, képzőművészeti és teaológiai örökség helyszíneivé váltak.
Az Emei hegy (fennséges, vagy magasztos szemöldök) a Ho Mei hegységben magasodik, több, mint 3000 méter magasan.  Az előterében fekvő síkságon három folyó fut össze; a tibeti fennsíkról és az azt övező járhatatlan hegyekről leereszkedve itt kezdődik Kína. A hegy védő boddhiszatvája Samantabhadra, kínaiul Puxian. Samantabhadra az igazság istene, aki minden Buddhák meditációját és létezését is reprezentálja. Egyfajta szentháromságot képez Shakyamunival és Manjusrival. Ő a Lótusz szutra védelmezője és az Avatamsaka Szutra szerint, a Tíz Fogadalom szerzője.
Miután a Tathagata erényeit felsorolta, Samantabhadra Bodhisattva ezekkel szavakal fordult az egybegyűltekhez:
A Tathagata erényei oly számottevőek, hogy senki - beszéljen akár róluk akármilyen ékesszólóan és sokáig - sem tudja megfelelően leírni őket, s ha mégis szeretné önmaga számára elérhetővé tenni, akkor a következő tíz fogadalmat kell gyakorolnia:
 
1. Tiszteld az összes Buddhát
2. Imáidban szólíts meg végtelen számú Buddhát.
3. A buddháknak szóló legmegfelelőbb felajánlás az, ha a buddhista tanításokat saját magunk és mások javulására gyakoroljuk.
4. Bánj meg és távolíts el az útból minden karmikus akadályt, amik gondolatok, szavak, vagy régi reinkarnációink cselekedetei révén gyűltek össze.
5. Örvendeztess meg másokat, egyesítsd magadban mások erényeit és értékeit.
6. Könyörögj, hogy a Dharma kereke (Buddha tanításai) megforduljon.
7. Esdekelj, hogy Buddha még több ember örömére a világon maradjon.
8. Mindig kövesd Buddha nyomát (tanításait), hogy elérhesd a megvilágosodást.
9. Élj harmóniában minden élőlénnyel, tisztelj minden létezőt, légy figyelmes, mintha rokonaid lennének.
10. Minden összegyűjtött erényt és jót vetíts vissza, adj át minden élőlénynek, hogy hasznukra váljon.
 
 
Samantabhadrát közönségesen magát is bodhiszattvaként szokás bemutatni, bizonyos ezoterikus tradíciók elsőrangú, vagy fenségesebb Buddhaként tekintenek rá, de Vajradhara néven is említik, ami annyit jelent, hogy ő a vajra, ezen keresztül pedig a buddhizmus őrzője. Vajradhara jobb kezében a vajrát, a balban pedig egy harangot tart. Kezeit csuklójánál keresztben tartja, ami a legmagasabb szintű energia birtoklásának a jele, egyben a megértés, együttérzés és a kegyelem képességére utal, ami nélkül nem érhető e a megvilágosodás. A Yogacsára iskola szerint Samantabhadra volt a jóga megalapítója. Ellentétben tőle népszerűbb ellentétpárjával Manjusrival, Samantabhadra ritkán szerepel magányosan. Általában hármasban ábrázolják, jobb oldalán egy fehér elefánton Shakyamunival. Abban a hagyományban, amely az Avatamsaka Szutrát alaptanításaként fogja fel, Samantabhadra és Manjusri fogja közre két oldalról Vairocana Buddhát, a központi Buddhát. A kínai művészetben Samantabhadra időnként feminin vonásokat kap, egy hatagyarú elefánt lovagolva meg, miközben egy lótuszlevekből álló napellenzőt tart Kuan Yinhez hasonló ruházatban és feminin beállításban. Ebben a megjelenésében szerepel Samantabhadra úgy, mint az Emei hegyi kolostorok patrónusa. Mindezekben az ezoterikus tradíciókban Samantabhadra mint elsőrangú Buddha tűnik fel, meztelenül, sötétkék testtel, oldalán házastársával Samantabhadrival. Puxian Samantabhadra a szecsuáni E-mei hegy védőszentje, a hegyen folytatott vallásos élet központi figurája, az igazság, a buddhista igazság földi-égi megtestesítője.
 
A hagyomány úgy tudja, hogy az i.sz. 4. században egy ősi indiai pap, név szerint Bao Zhang járt a hegyen és kirándulása után Kína első hegyeként nevezte el az Emei Shant. Azóta az emberek ugyanezen a néven emlegetik. Az E-mei hegyen épült a Krisztus utáni I. században Kína első buddhista temploma, amit aztán további harminc kolostor követett, például a Wannian, a Fekete Víz, és a Fehér Sárkány Barlangtemplom, ezekben ma kb. 300 szerzetes tevékenykedik. A kolostorok nyitottak, bárki betérhet. Az E-mei csúcsán álló Jin Ding kolostor három egymásra épült kolostorból álló együttes, közelében. Samantabhadra-Puxian. Szemet gyönyörködtető 48 méter magas szobrával, amely négyféle arckifejezéssel tíz világtájra tekint. A Puxian buddha-szobor kezében az arany-kabalával, fején az aranykoronával, komoly arckifejezéssel a hat fogú fehér elefánt hátán ül. A négy arckifejezés az örömét, haragját, szomorúságát és boldogságát jelképezi. A négy világtájra való kinézés azt jelenti, hogy a buddha-szobor tíz oldalról gondoskodik hívőiről, védi őket és szerencsét hoz nekik." Különös természeti tüneménye az E-mei hegynek a Buddha fénykoszorú, amit párás időben a hegy alatt szétömlő felhők fölött megtörő fény hoz létre. Szerencsés esetben a látogató ennek közepén találja magát, alakja, árnyéka pedig rávetül az alatta gomolygó párára. Ez nyilvánvalóan az igazság misztikus pillanata a buddhista sorsban hívő látogató számára, de legalábbis kisebb csoda. Alig 30 kilométerre keletre, mintegy az Emei hegy szellemének kivetüléseként a Leshan homokkő oldalában áll a világ legnagyobb 71 méter magas Buddha szobra.
 
 
 A fölöslegesen hosszú bevezető nélkül lehetetlen megérteni az E-mei teáit. Az Emeire való kirándulás időutazás szellemileg, földrajzilag egyaránt. A hegy tetejére jutva szinte minden éghajlati övön átjutunk, a hegy ökológiai sokszínűsége egyedülálló. A járhatatlan nyugati völgyek jónéhány ezer évnél idősebb teamatuzsálemet rejtenek. A tea nem őshonos, minden, ami tea, a buddhista szerzetesek munkája révén jött létre. A kétezer éves buddhista emlékek kétezer éves teákkal társulnak. A hegy teái zöld rügyteák, nem hasonlíthatóak egyetlen más kínai teához sem. A rügyek fél-háromnegyed hajtás nagyságú erős rügyek, teltek, hegyesek, éppen a kifakadás-szétnyílás előtt szedik le őket QinMing előtt 1-2két héttel, március végén. A tea íze rügylétéhez képest erős, szúrós, hosszas kísérletezés vezet el az ízlelés egyensúlyának megtalálásához. Míg a Meng Ding hegy hétféle, meglehetősen különböző rügyteát termel, az E-mei jóval nagyobb területen, csupán három őshonos formát ad, ezek a következőek:
E Mei Shan Yun Wu Cha Az E-mei hegy felhői
E Rui, fennséges kővirág  és az
Emei Shan Zhu Ye Qing
Termelnek továbbá sárga teákat, azonkívül Bi Lou Chunt és Mao Fenget, de ezeket - tömegtermelési céllal -, komoly feszültséget okozva az utóbbi években a belső piacon, letörve a keleti, eredeti területein termelt teáinak árát.
zhú=bambuszrügyek, =yč hozzáértés, foglalatosság. Eredete a mú = fa jele, zhúó a belőle kinövő levelekkel.
qīng a kék és zöld jele, ami a shéng jeléből (élet, egy felnövő növény) buja bozót, ami a dán = cinóber, bíbor színében ég. Zhu Ye Qing kékeszöldje a fiatalság fellángoló energiájától zsibong.
 
    Modern ZhuYeQing reklám
 
A buddhista környezet, az igazság istennőjének, a központi buddhista szemlélet eredőjében álló, szálegyenes, erőtől duzzadó, de ki nem nyílt rügytea eredetének története nem maradhatott misztikus ködben. A hivatalos verzió szerint a teát 1960 körül egy Jue-Kong nevű szerzetes találta fel. A kommunista Chen Yi, akkoriban miniszterelnök helyettes - külügyminiszter 1964.április 20-án vetődött a környékre és a bejáráson együtt teázgatott a Wannian kolostor egy öreg szerzetesével. Megízlelve a különlegesen friss teát, megkérdezte, mi a neve a friss, leheletfinom zöld teának, amit isznak? A szerzetes azt válaszolta, hogy egy helyi különlegességről van szó, amit ők név nélkül élveznek, ám a magasságos tisztviselő, ha akarja, adjon nevet neki. Chen Yi tábornok belenézett a csészébe, látta a benne ágaskodó, élettel teli zöld rügyeket, ezért szívéből szólt, amikor azt mondta „zhu ye ging” türkizzöld bambuszlevelek.
Nincs okunk kételkedni a történet hitelességében, csupán nem szeretjük a vállpántos legendákat. Minden teát hatalmasságok, császárok, uralkodók, királynők élveztek, értékeltek, avattak és kereszteltek, elhisszük, hogy nem volt ez másként a hatvanas években sem? A jelenlegi utókor egy kommunista tábornoknak tulajdonítja az évezredes buddhista emlékhelyen az igazság védőszentje által ihletett tea keresztelőjét. Mi, egyszerű teaturisták, amikor az E-mei hegyen jártunk, még csak meg sem kapargathattuk a felszínt, minden tárva-nyitva állt, mégsem sikerült belépnünk, minden adott volt, mégsem vehettük magunkra, csupán a tömeg számára elérhető megvilágosodás piciny szeletét. Leginkább csak ténferegtünk, álltunk és üres tenyerünket mutogattuk az élelmet kíméletlenül elrabló agresszív majmoknak. Egyedül a tea segít. A lapos, tűhegyes rügyteák esszenciája a zhu ye qing, ami egyszerű, letisztult, elegáns, mint szülőhelye.
A hagyomány azóta hipermodernné szelídült. A zhu ye qing gyártástechnológiáját részben magántőkével működő társaság fejlesztette tökélyre, japán gőzölési technikát meghonosítva a vidéken. A zhu ye qing elvétve kerül a nyugati teakedvelők asztalára. Megisszák a japánok. Meg egy keveset a magyarok is. Carpe Diem!
 

Szép videó a hivatalos Zhu Ye Qing gyártó cégtől itt