Kosár
Az Ön kosara üres

Eredetvédett teák

Eredetvédett teák Darjeelingtől Hangzhouig.

„...ahol a kurseongi rendőrőrs Simulbari és a Marionbari teabirtokai helyezkednek el.”

darjeelingi teakertek
 
a darjeelingi tea kertek
 
Ez itt lentebb, ebben a táblázatban minden, amit Magyarország jelen pillanatban az Európai Uniónak és azon keresztül a világnak nyújtani tud a védelemre érdemes sajátos, különleges, földrajzilag egyedi, csak arra területre jellemző élelmiszerek, mezőgazdasági termékek területén:
 
Dossziészám           Megnevezés           Státusz
HU/PGI/0005/0389           Szőregi rózsatő           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0393           Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény           Bejegyezve
HU/TSG/0007/0060           Tepertős pogácsa           Közzétéve
HU/PDO/0005/0516           Alföldi kamillavirágzat           Bejegyezve
HU/PGI/0005/0722           Magyar szürkemarhahús           Bejegyezve
HU/PGI/0005/00928           Szentesi paprika           Kérelem benyújtva
HU/PGI/0005/0388           Gönci kajszibarack           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0395           Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0390           Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0394           Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0387           Makói vöröshagyma ; Makói hagyma           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0391           Hajdúsági torma           Bejegyezve
HU/PGI/0005/0396           Budapesti téliszalámi           Bejegyezve
HU/PDO/0005/0392           Szegedi szalámi ; Szegedi téliszalámi           Bejegyezve

 
PGI
 
PDO-PGI-TSG
 
A PDO-PGI-TSG egy Eurőpai Unió által szavatolt és regisztrált minőségbiztosítási, oltalmi jegyzék, amibe kérelem után kerülhetnek be földrajzi eredethez, hagyományos feldolgozáshoz és ezek kombinációjával meghatározható eredetű, védett termékek. A kérelmezett termékek jó része nemzeti szinten már kezelt, szabályozott, védett termék, az elmúlt évtizedtől kezdődően az egységes európai piac terjeszti ki gondos szárnyait és ismeri el a mezőgazdasági és gasztronómiai termékek eredeti voltát. Ami a magyar termékeket illeti, eddig összesen 15 darab kérelem került befogadásra, vagy bejegyzésre, szemben 280 olasz, vagy 116 német, és 38 cseh termékkel. A románoknak egy szilvalekváruk van és a dánok sem igyekeztek eddig saját hagyományos termékeiket védeni, ők azért, mert nagyon erős a vásárlói tudatosság. Nyilván van valamiféle összefüggés egy ország agárdiplomáciájának súlya, piaci érettsége és a bejegyzett termékek száma között, de most nem errről szeretnénk beszélni. (Meg arról sem, hogy a magyar lista jónéhány szereplője halott termék, vagy csak kézműves, piaci értelemben súlytalan cégek műhelyeiben él tovább. Sose késő feltámadni!) Inkább arról, hogy 2011 óta az Európai Unió, mint eredeti földrajzi származású terméket törvénnyel védi a Longjing teát és a Darjeelingi teát (2008 óta áll bejegyzési kérelem alatt a Kangra tea nem kis részben az alább részletezett darjeelingi problémával és lobbival küzdve).
 
A Longjing teákra vonatkozó kínai bejegyzés egy folyamat kezdete, ami kicsit eltér a tárgyunktól és teljesen másról szól, ha belegondolunk, a kínaiak kívánják védeni saját valóban fantasztikus földrajzi eredetvédett terméküket. (De kitől?? Saját maguktól? Vagy az általuk kiszolgált nagykereskedőktől?) Kína messze előre tekint az űrig és még annál is tovább (nem másért, hanem ezért helyeztette oltalom alá a 东山白卢笋 Dongshan Bai Lu Sun spárgát). Az EU oltalmi rendszerében a terméket védi mindenkitől, aki nem megfelelő minőségben, formában, megjelöléssel, nem valódi területről próbálja termelni és forgalomba hozni. Akár maguktól a rossz termelőktől is védi tehát. Ebből a szempontból ikonikus (a magyar húsipar speciális kondícióitól függetlenül) hogyan próbálják az illetékes önkormányzatok közpénzen megmenteni a vállalhatatlan minőséget gyártó mozdulni sem képes vállalatokat. De most nem erről van szó. Hanem az eredetvédett darjeelingi (és más) teákról.
  darjeelingi tea feldolgozás
Darjeelingi tea feldolgozás - a képen egy fehér ember
 
A „Darjeeling” elnevezésre vonatkozó eredetvédelemmel kapcsolatos kérelmet India 2007 november 12.-én terjesztette be. A kérelemmel szemben Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, az Egyesült Királyság és India egy állampolgára az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kifogással élt.  Franciaország és India között megállapodás jött létre, amelynek eredményeképpen az egységes dokumentumban pontosításra került, hogy csak a nagykereskedelmi csomagolást kell a földrajzi területen végrehajtani, a fogyasztói csomagolás történhet a földrajzi területen belül vagy kívül is. Következésképpen a címkézés kapcsán egyértelművé kell tenni, hogy az engedélyszám és az egyedi logó feltüntetésére vonatkozó követelmény csak a földrajzi területről szállított, nagykereskedelmi csomagolású termékre vonatkozik.
Németország, Olaszország, Ausztria, az Egyesült Királyság és India egy állampolgára, valamint India között a kijelölt határidőn belül csak részleges megállapodás jött létre. A megállapodás értelmében a botanikai nevet „Camellia sinensis M Kuntz” helyett helyesen „Camellia sinensis L. O. Kuntze” névként kell használni, valamint a „Darjeeling” tea nagykereskedelmi csomagolását csak a földrajzi területen szabad végrehajtani. Mindenfajta más csomagolás vagy újracsomagolás, többek között a végfogyasztói csomagolás elvégzésére lehetőség van a földrajzi területen belül és kívül egyaránt. A kifogással élők továbbá kétségbe vonták az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének való megfelelést.
 
Itt most álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent ez, mi bajuk volt ezeknek a derék német, angol, osztrák, olasz honpolgároknak és az egy indiainak?
 
Lefordítom magyarról magyarra. A félgyarmati sorban lévő Indiában a XIX. század első harmadában a szabadkereskedelmi kapitalista rendszer korai korszakában rendelkezésre álló eszközökkel teljhatalmú, világszintű monopóliumot és hatalmat kikényszerítő és élvező angol kereskedők teatermesztésbe kezdtek. Tették ezt azért, mert a brit birodalom külkereskedelmi mérlege az egyoldalú és évszázados import hatására vészesen passzívvá vált, csereárut pedig nem tudtak biztosítani a kínai teával (és sok más termékkel) szemben. Részletesen itt olvasható a történet. Először Assamban, majd a Himalája déli lejtőin szinte mindenütt virágzó teatermesztő és feldolgozó ipart építettek ki. A teát itt sem az angolok találták fel, erről bővebben itt. Az egyszerű alapanyag termesztésen és kifosztáson alapuló gazdasági eszközeivel évszázadon keresztül kézben tartották az iparágat és a termelő területeket. Ezen az sem változtat egy jottányit sem, hogy mai szemmel ezeken a területeken az angol kolonizáció hozta el a civilizációt. Igen, a vonatot, távírót, termelési módszerek és az ezzel járó egyéb vívmányok (iskolák, kórházak) valóban az ő tevékenységükhöz köthetők, de mi ez a kivont javakhoz és profithoz képest? India függetlensége után a helyzet csak részben változott, az angol importőrök változatlan, kvázi kizárólagos importjogosultságot kényszerítettek a termelő országra. Később megjelentek a német, olasz, orosz cégek, az egyre inkább multinacionálissá váló kapitalista rendszer tőzsdéin biztos kézzel irányították az input főbb elemeit, főleg a felvásárlási árat. A kilencvenes évek elején a darjeelingi tea nagy válságakor kevés könyörületet tanúsítottak a szegény termelők iránt. Ezek a cégek az ellenőrizhetetlen minőség garantálására (amit voltaképp ők kényszerítettek a piacokra) az Európai Gazdasági Közösség létrejötte után rákényszerültek, hogy mindenféle kiskapukon keresztül tartsák fenn a ködöt, így teáikat részben otthon csomagolják (így európai termékké vált a tea), de a címkéken továbbra is az évszázados marketing jól bevált eszközeit használták. Végeredményben ezek a kereskedelmi gigászok és a kizsákmányolt indiai termelők cinkos kényszere vezetett oda, hogy a világpiacon a darjeelingi teatermelés többszörösét adták el ezen a néven. A mostani intézkedések elsőre a gonosz bürokratikus EU újabb érthetetlen lépésének tűnnek, olyannak, mint amivel az elhíresült uborka hosszát, stb. akarják meghatároztatni. Ez visszataszító és jó érv mindenféle rikkancsok kezében, holott természetesen teljesen másról van szó. Minekünk kell, hogy a Tocai ne lehessen Tokaji, de mások jogaira kevéssé vagyunk érzékenyek.

Az történt, hogy a világgazdaság vezető hatalma, az Európai Unió kitalálta saját termékvédelmi rendszerét, ahova most bejelentkeznek a gyarmati, félgyarmati múlt kényelmetlen szereplői és oltalmat kérnek világhíres termékeikre, amiknek nagy részét (a darjeelingi tea 95%-át) történetesen az EU honpolgárai fogyasztják el. Mivel a rendszer demokratikus, a kő elkezd gördülni a lejtőn. A németek büszkék a Stromberger Pflaumére, de a tengerentúlra terjeszkedő nagykereskedőik továbbra is szeretnék meghatározni, mi is az a darjeelingi tea. Ha nem ők teszik majd ezt, a termék önjáróvá válik, netán értékesebbé, kevésbé manipulálhatóvá, mert nem hígítják többé a no name egyéb indiai, nepáli teákkal. Melyik cikkelyt is támadták ezek az európai örökség legsötétebb foltjait fenntartani igyekvő polgárok? Ezt itt:  


„Ösztönözni kell a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét annak érdekében, hogy a piacokon javuljon a kínálat és a kereslet közötti egyensúly. A bizonyos jellemzőkkel rendelkező termékek támogatása jelentős előnyökkel járna a vidék gazdaságában – különösen a kedvezőtlen helyzetű vagy távoli területeken – azáltal, hogy növelné a gazdálkodók jövedelmét, és meg tudná tartani a vidéki népességet e területeken.”

Hogy nem szakad rátok a magasságos ég.  A rabló tolvajt kiált. Rabolni sosem elég. Na persze ez nem rablás, ez a szabad piac. Egyik kezünk a marketing kommander botján, amivel hatékonyan tudatlanságban tartjuk a vevőt, másik kezünkkel elvitatjuk a termelő jogát, hogy saját termékét annak nevezze, ami és megszervezze saját minőségbiztosítási rendszerét.

„A kifogást tartalmazó nyilatkozatok szerint a »Darjeeling« elnevezés olyan termékek megjelölésére is szolgál, amelyek nem felelnek meg a termékleírásnak, hanem csak hasonlóak a szóban forgó termékhez.”

De hisz épp erről van szó, hogy 100 év óta olyan teákat adtok el nekünk, amik nem azok, amiknek mondjátok őket. Nem indiai kereskedők hozzák be az EU-ba és előtte mindenhova, hanem ti méltóságos Hanza és londoni kereskedők.
 
Darjeelingi tea hivatalos logó
Ez itt a hivatalos logó, már eddig is érvényben volt. Mostantól fokozottan ügyelni kell a használatára.
 
A határozat ellenben öt év lobbitevékenység és harc után megállapítja − mi mást is tehetett volna − hogy

„A termék hírneve és elismertsége, valamint a földrajzi terület között állítólag hiányzó kapcsolatot illetően megállapításra került, hogy a termékleírásból kiderül a termék egyedisége, valamint hogy a termelők által alkalmazott szaktudás és képességek, továbbá a földrajzi területre jellemző talaj- és éghajlati adottságok, valamint földrajzi környezet (a talaj természetes vízelvezető képessége, a nagyon bőséges eső és az állandóan alacsony hőmérséklet összetett kombinációja) jelentős hatással vannak a termék jellemzőire, és egyben megalapozzák a termék hírnevét. továbbá, hogy a »Darjeeling« elnevezés kizárólag csak olyan tea kereskedelmi megnevezéseként használható, amelyet teljes egészében a földrajzi területen, a termékleírásnak megfelelően állítottak elő, ugyanakkor az e tea felhasználásával készített keverékek a földrajzi területen belül és kívül egyaránt előállíthatók. A »Darjeeling« és más teák keveréke nem viselheti a »Darjeeling« kereskedelmi megnevezést és a címkézésnek – elsősorban a fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében – a címkézésre vonatkozó uniós szabályok szerint kell történnie."
 
A támadások ellenére tehát egy, a rendszerbe előre beépített szűrő (öt éves időtartam) segítségével a darjeelingi tea elnevezése mint földrajzi eredet és elnevezés az Európai Uniótól oltalmat nyert. Mától kötelező feltüntetni a megnevezést (a logó már eddig is kötelező lett volna) és a pontos földrajzi eredetet. A régi angolszász minőségbiztosítási rendszer rövidítéseit (SFTGFOP stb.) nem kötelező feltüntetni. 150 év elteltével repedezik és rövidesen teljesen megváltozik a hagyományos kereskedelmi és marketingmódszerek rabló rendszere. Ez nem nekünk, az eddig is autentikus forrásból dolgozó teaházaknak fog fájni, hanem a tudatlan vásárlókat kiszolgáló eredettelen termékeket forgalmazó kereskedelmi egységeknek. De lényegesebb, hogy lassan ki fog épülni az a rendszer, amiben a Xihu Longjing, a különféle Mao Fengek, fehér és mindenféle teák, TIE GUAN YIN, stb. a saját nevükön, saját márkaként szerepelnek majd a piacon. És egy szép nap arra ébredünk, hogy a CBA nem fog (nem tud) olyan teát árulni, ami zöld tea (vörös bor) és származási helye Lengyelország. Lényeges fordulat ez, de nincs még vége. Hosszú munka vár a volt gyarmati országokra, hogy kiépítsék saját (hegyközségi) rendszerüket, ami az ellenőrzés alapvető színhelye lesz. A teaipar sokat tanulhat ebben a tekintetben a bortól. Erről lesz szó a darjeelingi tea jövőjét illetően májusban, illetve a Xiamen Tea Kiállításon októberben. Természetesen továbbra is a kapitalista rendszerben maradtunk, aminek egyik fő szereplője különösen a teában meghatározó − egy vörös színű zászlóval jelölt államkapitalista nagyhatalom. Ez árnyalni fogja a képet, és mint minden ilyen biztosítási és oltami rendszernek, megvannak a maga bürokratikus vadhajtásai, de ez mégis inkább tűnik nagyobb szabadságnak, mint az eddigi rendszer, ami az olyan teákat adta nekünk, mint a császári, a mandarin tea, a kelet kincsei, vagy a grúz jellegű Made in China feliratú blend.

A szabadságtól pedig egymást tisztelve nem kell félnetek.

Lentebb a termékleírás, már csak ezt olvasva is sokat lehet tanulni a teáról.


 
TERMÉKLEÍRÁS   READER
 
 A teljes leírás elolvasható az ikonra, vagy feliratra kattintva.
 
3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik

A Darjeeling teanövény botanikai neve „Camellia sinensis L. O. Kuntze”.

A Darjeeling teanövény szívós, sokágú, lassan növekvő örökzöld cserje, amely 2,5 méter magasra is megnő, ha hagyják. Kb. 6-8 évbe telik, amíg a Darjeeling teanövény eléri a gazdaságos szedéshez szükséges fejlettségét, és arról ismert, hogy helyes mezőgazdasági gyakorlattal több mint száz évig is szüretelhető. Jól tűri a kemény téli időjárást, az elhúzódó szárazságot és Darjeeling tartomány magaslati éghajlatát. Kicsi, fényes, sima, élénkzöld leveleit és hosszúkás rügyeit gyakran puha, ezüstös szőr borítja. Más teatermelő vidékekhez képest a darjeelingi tea termelékenysége jóval alacsonyabb, ami megdrágítja a termesztését és szüretelését. Ez az alacsonyabb termelékenység a földrajzi terület nagy tengerszint feletti magasságának és a kivételes éghajlati viszonyoknak köszönhető. A Darjeeling teanövény ültetésére először az 1800-as évek elején került sor. Az évek során alkalmazkodott természetes környezetéhez és kialakultak jellemző tulajdonságai, azaz a neves teakóstolók és a fogyasztók által ismert egyedi Darjeeling jelleg.

Az elkészített Darjeeling teafőzet színe halványsárga vagy élénk borostyánsárga. A főzetet figyelemre méltó, különböző fokú vizuális tisztaság, mélység és testesség jellemzi. A főzetnek egy összetett és kellemes ízzel párosuló illat, valamint az aromával, bukéval és jellegzetes karakterrel rendelkező utóíz kölcsönzi a zamatát. A Darjeeling teafőzet érzékszervi jellemzőit általában a lágy, sima, kerek, zamatos, érett, édes, élénk, száraz és eleven jelzőkkel illetik.

A Darjeeling teában nagyon magas koncentrációban jelen lévő kémiai összetevők a következők: linalool-oxid I, II, III és IV. Linalool, geraniol, metil-szalicilát, benzil-alkohol, 2-fenil-etanol, dihidroaktinidiolid, hexánsav, cisz-3-hexánsav, transz-2-hexánsav, transz-geranil sav, 3,7-dimetil-1,5,7-octatrién-3-ol (mennyiségileg százalékban 0,36–1,24% között lehet meghatározni) és 2,6-demetil-3,7-oktadién-2,6-diol (mennyiségileg százalékban 3,36–9,99% között lehet meghatározni). A két utóbbi összetevő nagyon magas koncentrációban van jelen (külön-külön elérik az 1,24 %-ot, illetve a 9,99 %-ot).

A Darjeeling tea kivételes zamatát közvetlenül a Darjeeling tartományban őshonos növényi gének kombinációja, az ásványokban gazdag talaj kémiai tulajdonságai, a magas (akár évi 4000 mm) csapadékmennyiséggel és tengerszint feletti magassággal (a legmagasabb csúcs 2250 méter, a legalacsonyabb pedig 600 méter) rendelkező darjeelingi hegyek, valamint az egyedi (5 és 30 °C közötti) hőmérséklet-ingadozás eredményezik. Az agroklimatikus környezet hatása – beleértve a fényt, a hőmérsékletet, a páratartalmat, a csapadékot stb. – fontos szerepet játszik a Darjeeling tea minősége szempontjából fontos másodlagos metabolitok előállításában. Megfigyelték, hogy az ország eltérő agroklimatikus feltételekkel rendelkező vidékein termesztett teafajták nem produkálják a Darjeeling tea egyedi aromáját/zamatát.

A darjeelingi teaipar egy korábban kidolgozott, már 150 éve létező és alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatsort követ a hajtások növekedésének fenntartása érdekében, miközben a cserjéket a kézzel szedéshez elérhető magasságúra nevelik. A feldolgozott tea minden egyes kilogrammja kb. 20000, kézzel, egyenként szedett hajtást tartalmaz. Ez jelzi a termeléséhez szükséges emberi erő mértékét.

A földrajzi terület tömör meghatározása

A Darjeeling teát India Nyugat-Bengália államában, Darjeeling tartományban termesztik. Nyugat-Bengália állam (India) Darjeeling tartományának a következő részein találhatók teakertek: a Sadar kerületben, a csupa hegyvidéki területtel rendelkező Kalimpong kerületben, ahol a Samabeong teabirtok, az Ambiok teabirtok, a Mission Hill teabirtok, az Upper Fagu és a Kumai teabirtokok találhatók, valamint a Kurseong kerületben, kivéve a 20., 21., 23., 24., 29., 31. és 33. sz. joghatósági területeket, a Subtiguri kerületben, ahol a New Chumta teabirtok található, és a Kurseong kerületben, ahol a kurseongi rendőrőrs Simulbari és a Marionbari teabirtokai helyezkednek el. A teakertek 600–2250 méteres magasságban fekvő meredek lejtőkön találhatók, amelyek a tartományt öntöző bőséges eső számára ideális, természetes csapadékelvezetést biztosítanak. A folyamatos alacsony hőmérséklet következtében a Darjeeling teanövényt sokkal alacsonyabb mértékű metabolikus tevékenység (fotoszintézis) jellemzi bármely más teanövénynél, amely hátráltatja a zöld levelek növekedését és megnöveli a természetes kémiai jellemzők koncentrációját. A Darjeeling teatermelő vidék a közvetlenül a Himalájára és a Kanchenjunga csúcsra – amely a világ harmadik legmagasabb csúcsa – néző darjeelingi hegyek között elterülő hét völgyben fekszik. Az egyedi Darjeeling zamat kialakulásának egyik okát a Himalája felől fújó különféle hőmérsékletű hideg szelek jelentik, amelyek egész évben átjárják a hét völgyet. A darjeelingi hegyek között éjjel leszáll a köd, amely magába sűríti a környezetben lévő vízmolekulákat, és lágyan benedvesíti a Darjeeling tealeveleket az éjszaka folyamán. A Darjeeling hegységben nagyon magas az évi csapadékmennyiség (amelynek 4000 mm a maximuma, a minimuma pedig 2000 mm). A Darjeeling hegységben a napsütéses napok száma csupán 180, és akkor is csak napi 4-5 órát süt a nap. Ezek a természeti jelenségek jelentősen hozzájárulnak a Darjeeling tea híres zamatának és tulajdonságainak kialakulásához.

A termék sajátosságai

A Darjeeling tea különleges hírnévre tett szert, mivel a zamata olyan egyedi, hogy a világon sehol máshol nem lehet reprodukálni. A hegyvidéki Darjeeling tartományban már több mint 150 éve termesztik e teacserjéket, amelyeket esőzés, napsütés és nedvdús puha ködpárna felváltva táplál. A teaszedők csak a két legfiatalabb levelet és a rügyet szedik le a különleges zamat megőrzése érdekében. E természeti elemek jelenlétének, valamint annak az egyszerű ténynek köszönhetően, hogy Darjeeling tartományban megközelítően csupán 9–10 millió kg Darjeeling teát állítanak elő évente, előkelő és kapós termék vált belőle. Egy szűk piaci szegmens luxusterméke lett. E magas minőségi profilhoz való ragaszkodás rendkívül alacsony terméshozamot eredményez. A darjeelingi termelők minden erőfeszítést elkövetnek a lehető legmagasabb minőségi követelményszint biztosítása érdekében, az ezzel járó magas költségek ellenére. Az északiak egymást követő generációinak teaszedési művészete művészeti értéket képvisel.

A tea előállításának több lépésénél is jelen van az emberi tényező (a fenti magyarázat szerint). A teatermelés valamennyi lépése (betakarítás, szárítás és feldolgozás) a meghatározott területeken zajlik. A Darjeeling teára nem vonatkoznak külön csomagolási előírások. A Darjeeling tea nagykereskedelmi vagy fogyasztói csomagolásban jut a végső fogyasztóhoz az EU-ban, a csomagolás 95 %-a, ideértve a fogyasztókhoz kerülő dobozba töltést, az EU területén történik (a fennmaradó mennyiséget Indiában csomagolják).
 
 

X